Här finner du de aktuella föreläsningar och deras kalendarium
 

 
 
Försenad språkutveckling: Vad hjälper, vad stjälper?


En föreläsning om sambandet mellan försenad språkutveckling och färdigheter i tal och text.


Situationen med barns- och ungdomars bristande språkförmåga i tal och skrift kan numera upplevas som alarmerande. Denna föreläsning ger tips och råd om hur man kan åtgärda och hjälpa förskolebarn och skolelever in i en gynnsammare situation för att få språkutvecklingen att gå i rätt riktning i vardagen.

Som talpedagog i 30 år har jag upplevt hur barnens språkliga utveckling förändrats. Mycket är det på grund av olika livsstilar och ändrade levnadsvillkor. Hur man kan hjälpa till att öka barns färdigheter i uttal av ljud och ord, men också hur man kan öka barnens och elevers ordförråd och ordförståelse och tolkning av tal och text, en viktig förutsättning för att klara av läs- och skrivfärdigheten i skolan, är viktiga inslag i föreläsningen.
Hur tekniska medier påverkar språkfunktion och språkutveckling kommer även upp till diskussion. Datorer, Ipad och mobiltelefonens roll och hur man kan använda den som hjälpmedel i språkutvecklingssyfte upptar en del av de frågeställningar som berörs.
 
                                           
                                                           Välkomna!       
                                
  

Ett par av alla de goda responser jag fått på föreläsningen
Hyllinge skola
Leg. Speciallärare
Maria Ströbeck
Med vänlig hälsning
Kan verkligen rekommendera denna föreläsning för alla som någon gång kommer att träffa ett barn, d.v.s. ALLA!
Vill bara tacka för den fantastiska föreläsningen med Marianne Gutler Lindström i Helsingborg igår. Så inspirerande att lyssna på en föreläsare som är så kunnig, passionerad och berättar på ett så fängslande sätt om sitt ämne.
Hej!


Tack snälla du! Det var den bästa föreläsningen jag varit på som jag verkligen har praktisk nytta av varje dag!! 
Ha en skön vår!
Ewa Carin


                                      

ATT LÄSA HÖGT
 

Föreläsning om konsten att läsa högt
 

När barnet väl identifierat sitt språk och modersmål, lär det sig så småningom att använda det i tal och skrift. Att kunna tolka och förstå språket är en förutsättning för att kunna klara av skolans krav. Språkförståelsen är en biologisk, genetiskt styrd process, som genom att lyssna till språkets helhet, som man gör när man lyssnar på en berättelse eller saga, får hjärnan information om språkets alla strukturer och uppbyggnad och som är förutbestämt, genom den sociala överenskommelse som äger rum där vi bor.

Vi vet idag, genom olika undersökningar, att man kan öka barns ordförråd med 30% om man använder rätt uppläsningsteknik. Vi vet också att det bara är ca 35%, som får höra upplästa sagor i sin hemmiljö, vilket är en oroande utveckling, inte minst för språk- och läsförståelse. Konsten att läsa högt, så att man fängslar lyssnaren, är egentligen inte särskilt svår. Det gäller bara att veta hur.
Föreläsningen ATT LÄSA HÖGT ger både teoretisk och praktisk information om hur man kan både lära ut och lära in tekniken i högläsningen.

Föreläsningen vänder sig till alla som vill öka sin kompetens i högläsningen konst.

Föreläsningen är öppen och kan beställas till den egna personalen, medlemmarna eller enskilda intresserade.