Här finner du de aktuella föreläsningar och deras kalendarium
 

Försenad språkutveckling: Vad hjälper, vad stjälper?
 

En föreläsning om sambandet mellan försenad språkutveckling och tal, skrift, läsning, tekniska hjälpmedel, röst och kroppsspråk m.m.
 

Som talpedagog i 30 år har jag upplevt hur barnens språkliga utveckling förändrats. Ganska mycket är det på grund av olika livsstilar och levnadsvillkor. Denna föreläsning tar upp villkor och möjligheter i barns språkliga utveckling, med fokus på den fonologiska och lingvistiska aspekten. Den ger tips och råd om hur man kan åtgärda och hjälpa barnen in i en gynnsammare situation för att få språkutvecklingen att gå i rätt riktning.

Jag tar upp betydelsen av att tala med barnen och att läsa högt för dem och dess relation till språkutvecklingen. Tips och råd om hur man kan hjälpa till att öka barns färdigheter i uttal av ljud och ord, men också hur man kan öka barnens ordförråd och ordförståelse, en viktig förutsättning för att klara av läs- och skrivfärdigheten i skolan.

Jag tar även upp hur tekniska medier påverkar språkfunktion och språkutveckling. Datorer och Ipad och vad de kan spela för roll, finns också med. Mobiltelefonens roll och hur man kan använda den som hjälpmedel i språkutvecklingssyfte upptar en del av de frågeställningar som berörs. Likaså vikten av högläsningen och dess konsekvenser, när den inte används i tillräcklig omfattning. Information om rösten och kroppsspråkets roll i sammanhanget tas även upp, och mycket mer.
 

                                                                   Välkomna!
En av många responser på föreläsningen
Hej!
Vill bara tacka för den fantastiska föreläsningen med Marianne Gutler Lindström i Helsingborg igår. Så inspirerande att lyssna på en föreläsare som är så kunnig, passionerad och berättar på ett så fängslande sätt om sitt ämne.
Kan verkligen rekommendera denna föreläsning för alla som någon gång kommer att träffa ett barn, d.v.s. ALLA!
Med vänlig hälsning
Maria Ströbeck
 
Leg. Speciallärare
Hyllinge skola
042-23 43 61

 
Kalendariet hos Centrum för fortbildning med den öppna föreläsningen börjar ta form enligt följande;14/11 GÄVLE,18/11 NORRKÖPING, 19/11UMEÅ, 25/11 GÖTEBORG,
2/12 STOCKHOLM, 5/12 MALMÖ, 10/12 VÄXJÖ
Mer information hos; Centrum för fortbildning wwwfortbildning.se

                                           

ATT LÄSA HÖGT
 

Föreläsning om konsten att läsa högt
 

När barnet väl identifierat sitt språk och modersmål, lär det sig så småningom att använda det i tal och skrift. Att kunna tolka och förstå språket är en förutsättning för att kunna klara av skolans krav. Språkförståelsen är en biologisk, genetiskt styrd process, som genom att lyssna till språkets helhet, som man gör när man lyssnar på en berättelse eller saga, får hjärnan information om språkets alla strukturer och uppbyggnad och som är förutbestämt, genom den sociala överenskommelse som äger rum där vi bor.

Vi vet idag, genom olika undersökningar, att man kan öka barns ordförråd med 30% om man använder rätt uppläsningsteknik. Vi vet också att det bara är ca 35%, som får höra upplästa sagor i sin hemmiljö, vilket är en oroande utveckling, inte minst för språk- och läsförståelse. Konsten att läsa högt, så att man fängslar lyssnaren, är egentligen inte särskilt svår. Det gäller bara att veta hur.
Föreläsningen ATT LÄSA HÖGT ger både teoretisk och praktisk information om hur man kan både lära ut och lära in tekniken i högläsningen.

Föreläsningen vänder sig till alla som vill öka sin kompetens i högläsningen konst.

Föreläsningen är öppen och kan beställas till den egna personalen, medlemmarna eller enskilda intresserade.