Här finner du de aktuella föreläsningar och deras kalendarium
 

 
Försenad språkutveckling: Vad hjälper, vad stjälper?

En föreläsning om sambandet mellan försenad språkutveckling och tal, skrift, läsning, tekniska hjälpmedel, röst och kroppsspråk m.m.
 

Föreläsningen riktar sig i första hand till åldrarna 0-12 år. Men det finns också barn i särskola och högre stadier som har problem med språkutveckling. Du kommer säkert att få hjälp och tips om ni har några barn i "riskzonen" och hur man kan hjälpa dem med problemen i vardagen. Jag gissar att de barn som är i behov av extra stöd p.g.a. språkstörningar får hjälp av logopederna på deras mottagningar. 

Som talpedagog i 30 år har jag upplevt hur barnens språkliga utveckling förändrats. Mycket är det på grund av olika livsstilar och ändrade levnadsvillkor. Föreläsning tar  upp villkor och möjligheter i barns språkliga utveckling, med fokus på den fonologiska och lingvistiska aspekten i den vardagliga miljön. Den ger tips och råd om hur man kan åtgärda och hjälpa barnen in i en gynnsammare situation för att få språkutvecklingen att gå i rätt riktning i vardagen.

Betydelsen av att tala med barnen och att läsa högt för dem och dess relation till språkutvecklingen tas också upp. Hur man kan hjälpa till att öka barns färdigheter i uttal av ljud och ord, men också hur man kan öka barnens ordförråd och ordförståelse, en viktig förutsättning för att klara av läs- och skrivfärdigheten i skolan, är viktiga inslag i föreläsningen.
Hur tekniska medier påverkar språkfunktion och språkutveckling kommer även upp till diskussion. Datorer, Ipad och mobiltelefonens roll och hur man kan använda den som hjälpmedel i språkutvecklingssyfte upptar en del av de frågeställningar som berörs. 

 

                                              Välkomna!

Ett par av alla de goda responser jag fått på föreläsningen
Hyllinge skola
Leg. Speciallärare
Maria Ströbeck
Med vänlig hälsning
Kan verkligen rekommendera denna föreläsning för alla som någon gång kommer att träffa ett barn, d.v.s. ALLA!
Vill bara tacka för den fantastiska föreläsningen med Marianne Gutler Lindström i Helsingborg igår. Så inspirerande att lyssna på en föreläsare som är så kunnig, passionerad och berättar på ett så fängslande sätt om sitt ämne.
Hej!


Tack snälla du! Det var den bästa föreläsningen jag varit på som jag verkligen har praktisk nytta av varje dag!! 
Ha en skön vår!
Ewa Carin

Samtliga föreläsningar inställda tills vidare p.g.a. coronavirus.Nya datum så snart omständigheter tillåter
 Kalendariet hos Centrum för fortbildning med den öppna föreläsningen i vår börjar ta form enligt följande;   23/3 Västerås, 26/3 Örebro, 20/4 Stockholm, 27/4 Uppsala
Mer information hos; Centrum för fortbildning wwwfortbildning.se
                                        

ATT LÄSA HÖGT
 

Föreläsning om konsten att läsa högt
 

När barnet väl identifierat sitt språk och modersmål, lär det sig så småningom att använda det i tal och skrift. Att kunna tolka och förstå språket är en förutsättning för att kunna klara av skolans krav. Språkförståelsen är en biologisk, genetiskt styrd process, som genom att lyssna till språkets helhet, som man gör när man lyssnar på en berättelse eller saga, får hjärnan information om språkets alla strukturer och uppbyggnad och som är förutbestämt, genom den sociala överenskommelse som äger rum där vi bor.

Vi vet idag, genom olika undersökningar, att man kan öka barns ordförråd med 30% om man använder rätt uppläsningsteknik. Vi vet också att det bara är ca 35%, som får höra upplästa sagor i sin hemmiljö, vilket är en oroande utveckling, inte minst för språk- och läsförståelse. Konsten att läsa högt, så att man fängslar lyssnaren, är egentligen inte särskilt svår. Det gäller bara att veta hur.
Föreläsningen ATT LÄSA HÖGT ger både teoretisk och praktisk information om hur man kan både lära ut och lära in tekniken i högläsningen.

Föreläsningen vänder sig till alla som vill öka sin kompetens i högläsningen konst.

Föreläsningen är öppen och kan beställas till den egna personalen, medlemmarna eller enskilda intresserade.