Så här ser min föreläsning för våren ut!

Försenad språkutveckling: Vad hjälper, vad stjälper?

En föreläsning om sambandet mellan försenad språkutveckling och tal, skrift, läsning, tekniska hjälpmedel, röst och kroppsspråk m.m.

Som talpedagog i 30 år har jag upplevt hur barnens språkliga utveckling förändrats. Ganska mycket är det på grund av olika livsstilar och levnadsvillkor. Denna föreläsning tar upp villkor och möjligheter i barns språkliga utveckling, med fokus på den fonologiska och lingvistiska aspekten. Den ger tips och råd om hur man kan åtgärda och hjälpa barnen in i en gynnsammare situation för att få språkutvecklingen att gå i rätt riktning.
Vi tar upp betydelsen av Tala, Läsa och Skriva och dess relation till språkutvecklingen. Tips och råd om hur man kan hjälpa till att öka barns färdigheter i uttal av ljud och ord, men också hur man kan öka barnens ordförråd och ordförståelse, en viktig förutsättning för att klara av läs- och skrivfärdigheten i skolan.
Vi tar även upp hur tekniska medier påverkar språkfunktion och språkutveckling. Datorer och Ipad och vad de kan spela för roll, finns också med. Mobiltelefonens roll och hur man kan använda den i som hjälpmedel i språkutvecklingssyfte upptar en del av de frågeställningar som berörs. Likaså vikten av högläsningen och dess konsekvenser, när den inte används i tillräcklig omfattning. Information om rösten och kroppsspråkets roll i sammanhanget tas även upp, och mycket mer. 

Mobilen och språkutveckling
I min föreläsning om Datorer, Ipads och mobiler ger jag ett tips om hur man bl.a. kan använda mobilen som hjälp i barnets språkutveckling. Många barn och elever använder mobilen i sin vardag. Ett bra sätt att göra den till ett hjälpmedel är att ladda ner ljudböcker. Det finns många bra ljudböcker på marknaden. Men det gäller att ta vara på dem som är proffsigt inlästa. dvs. uppläsaren använder en tydlig artikulation, framför allt i vokalframställningen, men också tydliga betonings- och satintonationsmönster. Det underlättar tolkningen av talets och språkets ljudstrukturer. Det är också lättare och roligare att lyssna på en bra framställning.För att barnet och eleven skall uppfatta språkuppbyggnaden i det enskilda språkets ljudsystem, så krävs att barnets tränar att lyssna fokuserat. Det man vill bli bra på måste man träna.

Datorer, ipad, mobiler och språkutveckling
Tackar alla härliga deltagare på min föreläsning Datorer, Ipads, mobiler och språkutveckling i Östersund härom kvällen. Givande diskussioner och frågeställningar om hur vi kan använda dessa fantastiska hjälpmedel på olika stadier, så att de främjar språket och språkutvecklingen. Men också hur man kan komma förbi de hinder som kan bromsa och försena utvecklingen, både när det gäller talet och språket.

Datorer, ipad, mobiler och språkutveckling
På Nyhetsmorgon idag tog man upp ett intressant ämne, nämligen hur mobiler påverkar vårt liv. Jag har ju under åren, som talpedagog och författare tagit upp ämnet ur min aspekt. Jag har noterat och iakttagit hur vi förändrat vårt uttal och hur snabbt förändringarna har skett, ur fonetisk aspekt.Det finns naturligtvis en rad orsaker till att barn t.ex. har försenad språkutveckling. Men det är inte bara den delen i vårt användande av språk, som påverkats av mobiler m.m. Hela livsstilen förändrar vår relation till hur vi använder språksignalerna till varandra. Det känns bra att få möjlighet genom mina föreläsningar få dela med mig av mina erfarenheter. Jag är mycket tacksam mot Centrum för fortbildning, som hjälper mig att sprida information i det här ämnet. Mitt kalendarium i samarbete med Leif Lundgren och Centrum finns på min hemsida www.mglspeech@gmail.com


Som talpedagog och arbetat med språk har Alf Hensikssons ord underbara ord varit en del av mig och det jag arbetat med och för. Önskar att det sprider sig och hjälper oss att göra världen till en god plats att vara på
" I begynnelsen var ordet..."

  ”Ett ord, som en människa fäster sig vid kan verka i oberäknelig tid.
   Det kan framkalla glädje till livets slut,
   det kan väcka obehag livet ut.
    Ja, det påverkar livet på jorden,
    så slarva inte med orden.”
                            ALF HENRIKSON

Vikten av att kunna lyssna fokuserat
Häromdagen, när jag föreläste i Uddevalla med föreläsningen Datorer, Ipad, mobiler och språkutveckling, så talade jag om vikten av att barnen får höra vårt språk. Jag framhöll också vikten av högläsningen, där barnen får möjlighet att höra och lyssna in grafemens(bokstävernas) uttalsmönster, vilket är en bra förberedelse för läsinlärningen så småningom. Jag tipsade också om att, ifall man inte hade tid och möjligheter att läsa själv, att man då utnyttjade ljudböcker. Då var det någon, som framhöll att en del ljudböcker hade dåliga uppläsningar och att barnen då la av med att lyssna. Det var tråkigt att höra, för uppläsning för barn behöver vara engagerad och tekniskt genomtänkt och bearbetat, speciellt om barnen inte har vana att lyssna koncentrerat eller fokuserat.Högläsningen är en av de viktigaste hjälpmedlen vi har att tillgå, när det gäller att hjälpa barnen med sin språkutveckling, både om de kan läsa eller inte. Alla språk på jorden lever under samma förutsättningar, de måste lyssnas in i tillräcklig omfattning, för att kunna fungera. Det finns böcker i uppläsningsteknik att tillgå. Jag ger en del tips i min bok ATT LÄSA HÖGT. Finns här på hemsidan.

Datorer, Ipad, mobiler och språkutveckling
Att använda datorer, ipad och mobiler i språkutveckling kan vara en ett effektivt sätt att ge barn ett språk. Dilemmat kan dock vara hur man använder dessa fantastiska hjälpmedel. De kan var stjälpmedel lika mycket som hjälpmedel. Det beror på hur man använder dem. I min föreläsning tar jag upp problemen, som dom kan skapa och men också hur man göra dom till effektiva språkutvecklare.Cenrum för fortbildning är i full gång med att förmedla den.

 Nu är äntligen min föreläsning på gång.
Kalendariet kommer att fyllas på efter hand. Centrum för fortbildning håller på att lägga schemet.
Den 18/10 finns jag i Uddevalla, 11/10 i Umeå, 8/11 i Östersund, 21/11 i Norrköping, 29/11 i Kalmar och 4/12 i Karlstad Mer info hos Centrumför fortbildning. Återkommer med fler datum efter hand!

Datorer, Ipad, mobiler och språkutveckling

Som talpedagog i 30 år har jag ju upplevt hur barnens språkliga utveckling förändrats. Ganska mycket på grund av olika livsstilar och levnadsvillkor. Denna föreläsning tar upp villkor och möjligheter i barns språkliga utveckling. Föreläsningen ger tips och råd om hur man kan hjälpa till att öka barns färdigheter i uttal av ljud och ord, men också hur man kan öka barnens ordförråd och ord-förståelse, en viktig förutsättning för att klara av läs- och skrivfärdigheten i skolan. Tala, läsa och skriva i relation till språkutvecklingen hos barn och unga och hur medier påverkar språkfunktioner och språkutveckling är vad stora delar av föreläsningen handlar om. Datorer och Ipad och vad de kan spela för roll finns också med i föreläsningen, men även mobiltelefonens roll. Rösten och kroppsspråkets del i den talade kommunikationen berörs och mycket mer. Välkomna!
 

Kan inte låta bli att dela med mig av denna info
Om jag läser för mitt barn……
Spelar det någon roll?

Nio av tio ord vi använder har vi lärt oss från skriven text.
En sjuåring har ett ordförråd på ca 5000-7000 ord.
En sjuttonåring som läst/eller lyssnat regelbundet till texter har ca 50000-70000 ord.
En sjuttonåring som inte läst/lyssnat till texter har endast 15000-17000 ord.
SÅ STOR ÄR SKILLNADEN
En vuxen behöver ett ordförråd på minst 50000 för sitt dagliga liv, för att kunna hänga med i nyhetssändningar och kunna förstå normal tidningstext, instruktioner och anvisningar osv.
(Mats Myrberg, Professor i Specialpedagogik)

Intresant att se att en del har upptäckt att mina sagoserier har teman, som avslöjas bit för bit i serierna. Den första serien bygger på uppenbarelseboken, där man säger att när Adam och Eva stängdes ut från paradiset, så låste Gud porten med sju sigill. I sagoserien berättar jag om de sju nycklarna. Barnen i serien letar efter nycklarna och finner svaren ett efter ett. Från början var det bara den femte boken, Trädet som ville leva i evighet, som drog uppmärksamhet till sig. Förmodligen på grund av titeln. Kul att man lyssnar till dem. Att få barnen att lyssna till vårt språk, vare sig mamma eller pappa läser eller någon tant eller farbror, spelar ingen roll. Det är upplevelsen av vårt språks ljud och melodi, som gynnar språket och dess utveckling.

Föreläsningen Datorer, Ipads, mobiler; Hjälpmedel eller stjälpmedel i språkutveckling? verkar väcka ett stort intresse. De tilltänkta orterna för hösten,som är på förslag, är Luleå, Umeå, Östersund, Uddevalla, Helsingborg, Västerås, Norrköping, Kalmar, Karlstad och Stockholm. Kan hända att någon eller några ändras. Men det är dessa orter, som jag inte varit och föreläst på ett tag. Jag brukar ju komma till orterna var tredje termin. Centrum för fortbildning lägger kalendariet för hösten, så jag återkommer så snart det är klart.


På senaste föreläsningen
På senaste föreläsningen råkade jag ut för något som aldrig hänt mig förut. När den var över och jag började packa ihop mina saker, så satt två kvinnor kvar. Jag tänkte att de snart skulle resa sig och gå. Men icke. I stället sa en av dem;
Jag är dödsarg! 
Hjälp! tänkte jag. Hade jag sagt något som retat upp deltagaren.
Jag är så arg för att det inte var fler deltagare här. Här borde ju tusentals lärare och föräldrar varit här och lyssnat., sa hon med eftertryck i rösten.
Kanske det, svarade jag. Men nu var det bara ett trettiotal.
Jag är glad för dem som kommer, tillade jag. Alltid kan det hjälpa något barn från att misslyckas med sin språkutveckling och i skolan, försökte jag. Motvilligt reste sig damerna och gick ut ur salen. Men de muttrade att det var skandal att inte fler kommit. Jag sa att det kommer säkert fler nästa gång. De blir de det blir, tänkte jag. Men innerst inne var jag ju lite glad över hennes reaktion. Jag hade ju viktiga budskap, i varje fall i mitt eget tycke.

 

Min nya föreläsning i höst
Sitter just nu och filar på min nya föreläsning i höst. Den handlar om barns språkliga utveckling som vanligt. Som talpedagog i 30 år har jag ju upplevt hur barnens språkliga utveckling förändrats. Ganska mycket på grund av olika livsstilar och levnadsvillkor. Inte minst nu när livet och talkommunikationen hamnar under andra villkor med Mobiler, Ipads och skärmar av alla de slag. Det skall bli intressant att se hur stort intresset för föreläsningen blir i höst av lärare och föräldrar när jag kommer att resa runt med den. Den kommer att ha rubriken Datorer, Ipads, mobiler; Hjälpmedel eller stjälpmedel i språkutveckling? .Det finns mer info om den på min hemsida mglspeech.se
Jag får ibland frågan om Ipad, mobiler och tv är hinder för barns språkliga utveckling. Mitt svar är både och. Det beror på hur man använder dessa fantastiska hjälpmedel. men dom kan också vara effektiva bromsar. Jag ger tips i min föreläsning om det. Du hittar info om den på hemsidan.
Har kollat lite statestik av mina ljudböcker.Av mina ljudböcker för barn tycks Ljudboken TRÄDET SOM VILLE LEVA I EVIGHET var den största favoriten. Kurt, den lille igelkotten ligger inte långt efter. Alla finns på biblioteken, storytel, Nextory mfl. Det är gott att ljudböckerna finns, när mamma och pappa inte hinner läsa högt för barnen. Det är mycket gynnsamt för språkutvecklingen, då barnet får träna focus på konsten att lyssna, vilket är nyckeln till att upptäcka och kunna återskapa de frekvenser som varje språkljud är uppbyggt av.

RÖST och SPRÅK
Nu har min intervju på podcast Lära Från Lärda publicerats. Det blev en bra intervju.
http://www.larafranlarda.com/?p=602
Säsong 4 Avsnitt 6 – Röst och språk
MAY 9, 2016FREDRIK@HILLERB.ORG
Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om att röst och språk.
Gäst i programmet är Marianne Gutler Lindström, talpedagog, fil. mag och doktorand och författare till boken “Talaren – förmågan att kommunicera med rösten, munnen och ögonen“.
Röst och språk är grundläggande för mänsklig kommunikation. Men språk är inte bara uppbyggd på ord och bokstäver, en viktig byggsten är dess melodi. I samtalet beskriver Marianne bl.a. förståelsen för språk, inlärning av språk och tal och var problemet ligger med att resultat i läs och skriv sjunker i våra skolor.
Lyssna på podcasten via iTunes, Tuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

2015 > 09

NU ÄR DOM SNART HÄR!
Den nya barnboksserien SAGAN OM PARADISETS PORT och de sju nycklarnas hemligheter är på väg som e-böcker och ljudböcker. Du kan hitta info om dom på hemsidan. Kan bli bra att läsa högt och kanske lyssna på. Inte minst för att öka barnens ordförråd.

Läs hela inlägget »

Gillar Gunilla Brodrejs inlägg i Expressen för ett tag sedan med rubriken Föräldern behöver inte ens....., där hon beskrev hur man får barn att somna, när man läser för dom eller till och med låter dom lyssna på en ljudbok. Jag håller med hennes kritik mot denna företeelse. Jag och vi, som arbetar med barns språkutveckling, vet hur viktig högläsningen är och hur nödvändig den till och med är för ett barns språkliga utveckling. Men den spelar också stor roll i underlättandet av läs- och skrivinlärning. Tråkigt att man tränar barn att somna, när man läser högt för dom, i ställer för att hjälpa dom att öva sig i att lyssna, inte minst för att ge deras hjärnor information och minnen av hur språket, vi förväntar oss att dom skall använda, fungerar och är uppbyggt!

Vill man ha tips om högläsningsteknik och hur man kan utveckla sin egen, finns e-boken ATT LÄSA HÖGT  att låna på biblioteket eller köpa i e-bokhandeln. Besök gärna min hemsida www.mglspeech.se

Läs hela inlägget »

Har i dag haft en underbar dag i sensommarvärmen och njutit av skogpromenade med hunden Humle. En del tid har jag ägnat åt korrekturläsning av de nya böckerna i min kommande serie för barn.
Den handlar i stort om de sju nycklarna till paradisets port, vilka dom är osv. Avslöjar inte mer just nu. Såg att Mumlans Munalfabet och Mungympa till musik är rätt så populära. Dom finns ju nu i e-boksformat och mp3.
 

Läs hela inlägget »

Snart kommer en serie nya böcker för barn!

Håll utkik på hemsidan!
 

Läs hela inlägget »