Detta är ett blogginlägg

Gillar Gunilla Brodrejs inlägg i Expressen för ett tag sedan med rubriken Föräldern behöver inte ens....., där hon beskrev hur man får barn att somna, när man läser för dom eller till och med låter dom lyssna på en ljudbok. Jag håller med hennes kritik mot denna företeelse. Jag och vi, som arbetar med barns språkutveckling, vet hur viktig högläsningen är och hur nödvändig den till och med är för ett barns språkliga utveckling. Men den spelar också stor roll i underlättandet av läs- och skrivinlärning. Tråkigt att man tränar barn att somna, när man läser högt för dom, i ställer för att hjälpa dom att öva sig i att lyssna, inte minst för att ge deras hjärnor information och minnen av hur språket, vi förväntar oss att dom skall använda, fungerar och är uppbyggt!

Vill man ha tips om högläsningsteknik och hur man kan utveckla sin egen, finns e-boken ATT LÄSA HÖGT  att låna på biblioteket eller köpa i e-bokhandeln. Besök gärna min hemsida www.mglspeech.se

Kommentera gärna: