Att lära sig tala och läsa svenska 

Att lära sig tala och läsa svenska kan vara lite knepigt. Vi har en del vokalljud i vårt språksystem som har unika frekvenser och avviker från andra språk. Man behöver "höra" spåkljuden både enskilt och i de språkliga sammanhang som de förekommer. Ett tips till er som vill hjälpa de nyanlända till vårt land och som vill lära sig svenska, så finns det uttalsmaterial för både barn och vuxna på min hemsida www.mglspeech.se 
Där finns Mumlans Mungympa till musik, för barnen och Work out your mouth för de vuxna. Det är "riksmåls" uttal och utttalsmönstren ligger i frekvensspektra nära grafemens (bokstavssymbolernas) mönster. Det är härmalekar till musik, med avsikt att träna mun och öra.Båda materialen finns att låna på biblioteket eller köpa i bokhandeln, som levererar ljudböcker och mp3. 
Vill du att din elev skall tala och tolka den dialekt som du själv använder dig av, så samtala och konversera mycket, så att deras språkcentra får möjlighet att identifiera de varianter, som dialekter i ett språk föreskriver.
Ett annat tips är att Läsa högt eller lyssna till ljudböcker. Är eleven läskunning kan man samtidigt bläddra i den inlästa boken eller i dess e-boksform. Då visar man smart hur våra symboler i vårt skrivsystem ser ut och används i vår kultur. De olika språken på jorden använder varierade skriftliga system. Men för att själva språkets skall inhämtas krävs en auditiv upplevelse i tillräcklig omfattning. Det gäller alla språk på jorden.
Lycka till med din elev eller alla dom som du vill bistå i inhämtandet av vårt språk!

Kommentera gärna: